می خواهم تنها بمانم
در اتاق را اهسته ببند
شب پیش خواب باران وپاییزی نیامده را دیدم
انگار تعبیر تمام رفتن ها
بازگشت به زادرود شقایق است


دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
X